Borang Pendaftaran Direktori

Sila gunakan borang di bawah ini bagi pendaftaran direktori. Sekiranya terdapat sebarang masalah atau cadangan penambahbaikan borang ini, sila hubungi kami dengan menggunakan borang hubungi kami.

A. Maklumat Syarikat

Nama Syarikat (wajib)

No. Pendaftaran Syarikat SSM (wajib)

Alamat Syarikat (wajib)

Bandar (wajib)

Poskod (wajib)

Negeri (wajib)

No. Tel Pejabat

E-mail (wajib)

Laman web

Latarbelakang syarikat

Nama Pegawai Untuk Dihubungi berkenaan Perkhidmatan yang ditawarkan

No Telefon Bimbit

B. Lampiran

* Sila lampirkan bersama salinan Sijil yang berkenaan bagi tujuan pengesahan

SALINAN SIJIL PENDAFTARAN SYARIKAT (SSM) (wajib) (Saiz Tidak melebihi 2mb)

SALINAN SIJIL PENGESAHAN SEKOLAH LATIHAN PENGENDALI MAKANAN SLPM ( Bagi Sekolah Latihan Pengendali Sahaja ) (Saiz Tidak melebihi 2mb)

SALINAN LESEN MAJLIS PERBANDARAN ( bagi klinik yang menawarkan suntikan typhoid sahaja) (Saiz Tidak melebihi 2mb)

Logo Syarikat ( optional ) (Saiz Tidak melebihi 2mb)

C. Yuran Listing Direktori KursusPengendalianMakanan.com

1) Bayaran Pendaftaran hanya RM77 (Sekali Sahaja Setiap Syarikat)

2) Setiap Listing akan dikenakan bayaran Per-Tahun

Pilih perkhidmatan yang berkenaan

D. Perakuan Pendaftaran

Adalah dengan ini mengesahkan bahawa segala maklumat yang diberikan adalah benar dan memahami terma dan syarat penggunaan laman web www.kursuspengendalianmakanan.com.