Sumber Rujukan #1 Industri Makanan Malaysia

"Food Safety... Everyone's Business"

Senarai Penyedia Perkhidmatan

Berdasarkan kategori

PLH

Penyedia Latihan Halal

SLPM

Sekolah Latihan Pengendali Makanan

Keselamatan
Makanan

Kawalan Serangga

Suntikan
Typhoid

Runner
Lesen

Kerja Kosong

Food Truck

Events

Expo , Seminar, Kursus, Bengkel, Program Berkaitan

Ingin Hadir Kursus Pengendalian Makanan

'Handpick' Oleh Team Kami..

Anda Mungkin Meminati Event Ini

Kami Kumpul Kursus / Seminar / Expo Khas Untuk Anda

Cars

Looking to buy a car?

Jop openings

Find job openings in London

Get MyListing today!