Kami teridiri daripada individu-individu yang berusaha untuk memberikan kemudahan akses kepada pengendali makanan di Malaysia untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan. Kami komited untuk menyajikan informasi yang tepat dan terkini semampu kami.

Kami mengharapkan semoga laman ini dapat memanfaatkan pengendali makanan di Malaysia.

Sekian,

kursuspengendalianmakanan.com