Category: Kursus Pengendalian Makanan

Jul 13
Lesen Dan Permit Berniaga Makanan Dari Rumah

salam.. saya nak tanya saya berniaga kedai makan di rumah bukan premis2.. perlu ke…

Jun 05
Latihan Pengendali Makanan bagi Sekolah Latihan Pengendalian makanan

Akreditasi Tenaga Pengajar Sekolah Latihan Pengendalian makanan Oleh Kementerian…

May 26
Permohonan Akreditasi Sekolah Latihan Pengendali Makanan (SLPM)

Latar Belakang Malaysia merupakan sebuah negara yang kian maju dan sudah mulai…

May 21
Kursus Pengendalian Makanan Malaysia

Kursus Pengendalian Makanan Malaysia di bangunkan khas untuk menyebarkan maklumat…