Dasar Privasi

Dasar Privasi

Kami komited untuk menjaga dan memelihara privasi pelawat kami . 

Dasar Privasi ini menerangkan apa yang berlaku kepada mana-mana data peribadi yang anda berikan kepada kami , atau yang kami kumpulkan daripada anda sementara anda melawat laman, mendaftar dan menggunakan laman web Kursus Pengendalian Makanan Malaysia (setelah ini disebut KPMM).

Kami mengemas kini Dasar ini dari semasa ke semasa jadi sila menyemak dasar ini secara berkala.

Maklumat yang Kami Kumpulkan

Dalam membangun dan mengekalkan laman web kami untuk keselesaan dan memanfaatkan pengguna, mungkin kami dan memproses data yang berikut mengenai anda :

 • Maklumat mengenai penggunaan laman web kami termasuk butir-butir lawatan anda seperti halaman yang dilihat dan sumber-sumber yang anda akses. Maklumat tersebut termasuk data trafik , data lokasi dan data komunikasi yang lain.
 • Maklumat yang disediakan secara sukarela oleh anda. Sebagai contoh, apabila anda mendaftar untuk maklumat atau membuat pembelian.
 • Maklumat yang anda berikan apabila anda berkomunikasi dengan kami melalui apa-apa cara .

Penggunaan Cookies

Cookies memberi maklumat mengenai komputer yang digunakan oleh pengunjung .

Kami mungkin menggunakan cookies di mana sesuai untuk mengumpul maklumat mengenai perintah komputer sirip anda untuk membantu kami dalam meningkatkan mutu laman web kami.

Kami mungkin mengumpul maklumat mengenai penggunaan internet am anda dengan menggunakan cookie.

Di mana digunakan , cookie ini dimuat turun ke komputer anda dan disimpan di dalam pemacu keras komputer .

Maklumat tersebut tidak akan mengenal pasti anda secara peribadi.

Ia merupakan data statistik.

Ia tidak mengandungi data peribadi anda.

Anda boleh melaraskan tetapan pada komputer anda untuk menolak cookie jika anda mahu.

Ini dengan mudah boleh dilakukan dengan mengaktifkan menolak cookies dalam tetapan komputer anda.

Pengiklan juga boleh menggunakan cookies , yang mana kami tidak mempunyai kawalan .

Cookies tersebut (jika digunakan ) akan turun sekali anda klik pada iklan di laman web kami.

Pemperosesan Maklumat

Kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan daripada anda untuk memberikan perkhidmatan kami kepada anda dan juga kepada pengunjung.

Di samping itu kami boleh menggunakan maklumat ini untuk satu atau lebih daripada maksud yang berikut:

 • Untuk memberi maklumat kepada anda bahawa anda meminta daripada kami berkaitan dengan produk atau perkhidmatan kami.
 • Untuk memberi maklumat kepada anda berkaitan dengan produk-produk lain yang mungkin menarik minat anda . Maklumat tambahan seperti ini hanya akan disediakan di mana anda telah bersetuju untuk menerima maklumat tersebut .
 • Untuk memaklumkan apa-apa perubahan ke laman web kami , perkhidmatan atau barang-barang dan produk.
 • Jika anda pernah membeli barangan atau perkhidmatan daripada kami, kami boleh menyediakan kepada anda butir-butir barang-barang atau perkhidmatan yang serupa, atau barang-barang dan perkhidmatan lain, anda mungkin tertarik
 • Jika persetujuan anda telah disediakan lebih awal kami boleh membenarkan pihak ketiga terpilih untuk menggunakan data anda untuk membolehkan mereka untuk menyediakan anda dengan maklumat mengenai barangan dan perkhidmatan yang kami percaya boleh menarik minat anda yang tidak berkaitan. Jika persetujuan itu telah dengan syarat ia boleh ditarik balik oleh anda pada bila-bila masa .

Menyimpan Data Peribadi Anda

Dalam mengendalikan laman web kami ia menjadi satu keperluan untuk memindahkan data yang kami kumpulkan daripada anda untuk pemprosesan dan menyimpan.

Dengan memberikan data peribadi anda kepada kami , anda bersetuju dengan pemindahan ini , menyimpan dan pemprosesan.

Keutamaan kami adalah memastikan segala langkah yang munasabah telah diambil untuk memastikan bahawa data anda disimpan dengan selamat .

Malangnya penghantaran maklumat melalui internet adalah tidak selamat sepenuhnya dan pada kesempatan -apa maklumat yang boleh dipintas.

Kami tidak dapat menjamin keselamatan data yang anda memilih untuk menghantar kami secara elektronik , Menghantar maklumat tersebut adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri .

Mendedahkan Maklumat Anda

Kami tidak akan mendedahkan maklumat peribadi anda kepada mana-mana pihak lain selain daripada menurut Dasar Privasi ini dan dalam hal keadaan yang dinyatakan di bawah :

 • Sekiranya kita menjual mana-mana atau semua perniagaan kami kepada pembeli.
 • Di mana kita diwajibkan secara sah oleh undang-undang untuk mendedahkan maklumat peribadi anda.
 • Untuk melanjutkan perlindungan penipuan dan mengurangkan risiko penipuan.

Pautan Pihak Ketiga

Bila mana anda mengetik mana-mana pautan yang membawa anda kepada laman web di luar domain kursuspengendalianmakanan.com atau kepada laman web pihak ketiga di laman web ini, KPMM menyediakan hubungan yang ia tidak bermakna kami menyokong atau meluluskan polisi bahawa laman ke arah pengunjung privasi.

Anda harus mengkaji semula dasar privasi mereka sebelum menghantar mereka apa-apa data peribadi.

Akses kepada Maklumat

Selaras dengan Akta Perlindungan Data 1998 anda mempunyai hak untuk mengakses mana-mana maklumat yang kami ada berkaitan dengan anda .

Sila ambil perhatian bahawa kami berhak untuk mengenakan bayaran sebanyak RM 15 untuk menampung kos semakan dan penyediaan dokumen.

Menghubungi Kami

Sekiranya terdapat mana-mana bahagian di dalam dasar privasi ini yang memerlukan penjelasan yang lebih terperinci, sila hubungi kami dengan menhantar email ke hello[at]kursuspengendalianmakanan.com