Tag Archives: Pengangkutan makanan

Penting Mengenai Pengangkutan Makanan

Pengangkutan di dalam aspek mengendali makanan kebiasaannya digunakan bagi tujuan pembelian atau pembekalan bahan mentah. ia juga digunakan dalam proses penghantaran produk siap kepada pengedar-pengedar serta penjual. Oleh yang demikian, adalah penting untuk mengetahui cara mengendalikan produk tersebut bagi mengelakkan pencemaran terhadap produk siap tersebut dan sekaligus menjamin kebersihan dan keselamatan produk makanan. Aspek yang… Read More »