Tag Archives: MeSTI

Apakah itu Program Jaminan Keselamatan Makanan?

Program Jaminan Keselamatan Makanan Malaysia Program Jaminan Keselamatan Makanan (PJKM) diwujudkan bagi membantu pengusaha-pengusaha makanan memahami dan mematuhi Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Ia merupakan garis panduan kepada para pengusaha dalam menghasilkan makanan yang selamat dan mengekalkan premis yang bersih. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) merupakan badan yang bertanggungjawab dalam menetapkan piawaian kebersihan makanan dan peraturan-peraturan yang berkaitan. Antara program atau… Read More »

Proses dan Cara permohonan Sijil MeSTI

Tujuan Skim Pensijilan MeSTI ini adalah bagi membantu pengusaha kecil dan sederhana dalam melaksanakan program jaminan keselamatan makanan agar tahap keselamatan makanan dapat ditingkatkan dan seterusnya dapat meningkatkan tahap kemajuan dan pendapatan pengusaha makanan.Usaha ini sejajar dengan aspirasi negara untuk memberi perubahan dan peningkatan dalam kualiti kehidupan penduduk luar bandar di bawah program Transformasi Penduduk… Read More »