Tag Archives: kebersihan diri pengendali makanan

Panduan Kebersihan Pengendali Makanan

Tangan manusia merupakan gudang kepada bakteria dan kotoran. Di sebabkan ini, pengendali makanan merupakan antara penyumbang utama kepada pencemaran makanan. Oleh yang demikian, pengendali makanan harus berwaspada akan risiko ini dan mengambil langkah yang sepatutnya untuk menjaga kebersihan diri agar pencemaran makanan dapat dielakkan. Panduan ini adalah berdasarkan kepada Peraturan 33, Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009Read More »