Tag Archives: daftar restoran

PENTING! Pertanyaan Berkenaan Mendaftar Premis Makanan 2015

Pendaftaran Premis Makanan telah termaktub di dalam Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009, namun ia dikuatkuasakan pada 1 January 2014. Ini adalah bagi meningkatkan kualiti kebersihan makanan yang dijual di negara Malaysia ini. Oleh kerana peraturan ini baru dikuatkuasakan, masih ramai yang belum mendaftar premis mereka kerana kurang pendedahan kepada mereka berkenaan kepentingan mendaftar premis dan banyak… Read More »

Pendaftaran Premis Makanan Secara Online

Mengapa premis makanan perlu di daftarkan? Mengikut peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009, semua premis makanan wajib berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) . Apakah yang dimaksudkan dengan premis makanan? Definisi bagi premis makanan ialah premis yang digunakan untuk penyediaan, pengawetan, pembungkusan, penyimpanan, pengiriman, pengedaran, penjualan, pelabelan semula, pemprosesan semula, pembaikan semula semua produk makanan serta yang… Read More »