Tag Archives: daftar premis restoran

Syarat-Syarat Khas Lesen Restoran Dan Premis Makanan Majlis Perbandaran Selayang, MPS

Dalam memohon lesen serta-merta, syarat am dan syarat khas WAIJB di patuhi. Sebagai tambahan kepada syarat tersebut, Majlis Perbandaran Selayang telah menambah beberapa syarat khusus bagi pemohon yang ingin memohon lesen restoran / premis makanan di daerah penguasaan MPS. Syarat Khas Lesen Restoran / Kedai Makanan MPS LESEN 1. Lesen yang diluluskan tidak boleh dipinah… Read More »

Pendaftaran Premis Makanan Secara Online

Mengapa premis makanan perlu di daftarkan? Mengikut peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009, semua premis makanan wajib berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) . Apakah yang dimaksudkan dengan premis makanan? Definisi bagi premis makanan ialah premis yang digunakan untuk penyediaan, pengawetan, pembungkusan, penyimpanan, pengiriman, pengedaran, penjualan, pelabelan semula, pemprosesan semula, pembaikan semula semua produk makanan serta yang… Read More »