Tag Archives: borang pendaftaran premis makanan

Pendaftaran Premis Makanan Secara Online

Mengapa premis makanan perlu di daftarkan? Mengikut peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009, semua premis makanan wajib berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) . Apakah yang dimaksudkan dengan premis makanan? Definisi bagi premis makanan ialah premis yang digunakan untuk penyediaan, pengawetan, pembungkusan, penyimpanan, pengiriman, pengedaran, penjualan, pelabelan semula, pemprosesan semula, pembaikan semula semua produk makanan serta yang… Read More »