Tag Archives: Akta 342

Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988

Barikut merupakan isi kandungan daripada Akta 342 Undang-Undang Malaysia. UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA 342 AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988 BAHAGIAN I – PERMULAAN Seksyen 1. Tajuk ringkas, pemakaian dan mula berkuatkuasa. 2. Tafsiran. BAHAGIAN II – PENTADBIRAN 3. Perlantikan pegawai-pegawai diberikuasa. 4. Pembatasan liabiliti 5. Bantuan polis, dll. BAHAGIAN III – PENCEGAHAN PEMBAWAAN MASUK PENYAKIT BERJANGKIT 6.… Read More »