Dasar Privasi

DASAR PRIVASI untuk www.kursuspengendalianmakanan.com

Di www.kursuspengendalianmakanan.com, kami komited untuk menjaga dan memelihara privasi pelawat kami . Ini Laman Web Dasar Privasi yang telah disediakan oleh www.diylegals.co.uk sumber undang-undang dan dikaji semula dan diluluskan oleh peguam mereka.

Dasar Privasi ini menerangkan apa yang berlaku kepada mana-mana data peribadi yang anda berikan kepada kami , atau yang kami kumpulkan daripada anda sementara anda melawat laman web kami.

Kami mengemas kini Dasar ini dari semasa ke semasa jadi sila menyemak Dasar ini secara teratur.

Maklumat yang Kami Kumpulkan

Dalam menjalankan dan mengekalkan laman web kami yang mungkin kami dan memproses data yang berikut mengenai anda :

i. Maklumat mengenai penggunaan laman web kami termasuk butir-butir lawatan anda seperti halaman yang dilihat dan sumber-sumber yang anda akses. Maklumat tersebut termasuk data trafik , data lokasi dan data komunikasi yang lain.

ii. Maklumat yang disediakan secara sukarela oleh anda. Sebagai contoh, apabila anda mendaftar untuk maklumat atau membuat pembelian.

iii. Maklumat yang anda berikan apabila anda berkomunikasi dengan kami melalui apa-apa cara .

Penggunaan Cookies

Cookies memberi maklumat mengenai komputer yang digunakan oleh pengunjung . Kami mungkin menggunakan cookies di mana sesuai untuk mengumpul maklumat mengenai perintah komputer sirip anda untuk membantu kami dalam meningkatkan laman web kami.

Kami mungkin mengumpul maklumat mengenai penggunaan internet am anda dengan menggunakan cookie. Di mana digunakan , kuki ini dimuat turun ke komputer anda dan disimpan di dalam pemacu keras komputer . Maklumat tersebut tidak akan mengenal pasti anda secara peribadi. Ia adalah data statistik. Ini data statistik tidak mengenal pasti sebarang maklumat peribadi jua

Anda boleh melaraskan tetapan pada komputer anda untuk menolak cookie jika anda mahu. Ini dengan mudah boleh dilakukan dengan mengaktifkan menolak cookies menetapkan pada komputer anda.

Pengiklan juga boleh menggunakan cookies , yang mana kami tidak mempunyai kawalan . Cookies tersebut (jika digunakan ) akan turun sekali anda klik pada iklan di laman web kami.

Penggunaan Maklumat Anda

Kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan daripada anda untuk memberikan perkhidmatan kami kepada anda. Di samping itu kita boleh menggunakan maklumat ini untuk satu atau lebih daripada maksud yang berikut:

i. Untuk memberi maklumat kepada anda bahawa anda meminta daripada kita yang berkaitan dengan produk atau perkhidmatan kami.

ii. Untuk memberi maklumat kepada anda berkaitan dengan produk-produk lain yang mungkin menarik minat anda . Maklumat tambahan seperti ini hanya akan disediakan di mana anda telah bersetuju untuk menerima maklumat itu .

iii. Untuk memaklumkan apa-apa perubahan ke laman web kami , perkhidmatan atau barang-barang dan produk.

Jika anda pernah membeli barangan atau perkhidmatan daripada kami, kami boleh menyediakan kepada anda butir-butir barang-barang atau perkhidmatan yang serupa, atau barang-barang dan perkhidmatan lain, anda mungkin tertarik

Jika persetujuan anda telah disediakan lebih awal kita boleh membenarkan pihak ketiga terpilih untuk menggunakan data anda untuk membolehkan mereka untuk menyediakan anda dengan maklumat mengenai barangan dan perkhidmatan yang kami percaya boleh menarik minat anda yang tidak berkaitan. Jika persetujuan itu telah dengan syarat ia boleh ditarik balik oleh anda pada bila-bila masa .

Menyimpan Data Peribadi Anda

Dalam mengendalikan laman web kami ia menjadi satu keperluan untuk memindahkan data yang kami kumpulkan daripada anda untuk lokasi luar Kesatuan Eropah untuk pemprosesan dan menyimpan. Dengan menyediakan data peribadi anda kepada kami , anda bersetuju dengan pemindahan ini , menyimpan atau pemprosesan. Kami paling atas bagi memastikan segala langkah yang munasabah telah diambil untuk memastikan bahawa data anda dirawat disimpan dengan selamat .

Malangnya penghantaran maklumat melalui internet adalah tidak selamat sepenuhnya dan pada kesempatan -apa maklumat yang boleh dipintas. Kami tidak dapat menjamin keselamatan data yang anda memilih untuk menghantar kami secara elektronik , Menghantar maklumat tersebut adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri .

Mendedahkan Maklumat Anda

Kami tidak akan mendedahkan maklumat peribadi anda kepada mana-mana pihak lain selain daripada menurut Dasar Privasi ini dan dalam hal keadaan yang dinyatakan di bawah :

i. Sekiranya kita menjual mana-mana atau semua perniagaan kami kepada pembeli.

ii. Di mana kita diwajibkan secara sah oleh undang-undang untuk mendedahkan maklumat peribadi anda.

iii. Untuk melanjutkan perlindungan penipuan dan mengurangkan risiko penipuan.

Pautan Pihak Ketiga

Pada kesempatan kita termasuk pautan kepada pihak ketiga di laman web ini. Di mana kita menyediakan hubungan yang ia tidak bermakna kita menyokong atau meluluskan polisi bahawa laman ke arah pengunjung privasi. Anda harus mengkaji semula dasar privasi mereka sebelum menghantar mereka apa-apa data peribadi.

Akses kepada Maklumat

Selaras dengan Akta Perlindungan Data 1998 anda mempunyai hak untuk mengakses mana-mana maklumat yang kami memegang berkaitan dengan anda . Sila ambil perhatian bahawa kami berhak untuk mengenakan bayaran sebanyak RM 10 untuk menampung kos yang ditanggung oleh kami dalam menyediakan anda dengan maklumat.

Menghubungi Kami

Sila tidak teragak-agak untuk menghubungi kami mengenai apa-apa perkara yang berkaitan dengan Dasar Privasi ini.