Category Archives: Perundangan

Syarat Khas Lesen Restoran Majlis Daerah Kuala Langat

Majlis Daerah Kuala Langat sangat mengambil berat berkenaan kebrsihan makanan dan telah menetapkan syarat perlesenan yang ketat kepada para pemohon yang ingin memohon perlesenan bagi restoran, kedai makan dan kafeteria. Berikut merupakan senarai syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bahagian Perlesenan, Jabatan Perkhidmatan Perbandaran dan Kesihatan MDKL. Sebarang pertanyaan lebih lanjut berkenaan permohonan lesen ini boleh berhubung terus dengan… Read More »

Syarat-syarat Khas Lesen Premis Makanan Majlis Daerah Kuala Selangor, MDKS

Bagi pemohon lesen kelulusan serta-merta premis makanan di Majlis daerah Kuala selangor, syarat-syarat am dan syarat khas mestilah dipatuhi untuk mendapat kelulusan lesen. Walaupun kelulusan lesen diberikan serta-merta, pemohon diberikan tempoh 2 bulan untuk memastikan premis mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sekiranya didapati pemohon tidak menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan, lesen yang dikeluarkan akan ditarik… Read More »

27 Syarat-Syarat Khas Lesen Premis Makanan Majlis Bandaraya Petaling Jaya, MBPJ

Majlis Bandaraya Petaling Jaya atau MBPJ menggunakan borang kelulusan serta-merta bagi pemohon yang ingin memohon lesen restoran / premis makanan. Borang ini adalah diberikan secara percuma dan boleh didapati di kaunter utama Bangunan Majlis Bandaraya Petalig Jaya . Untuk menghubungi pihak perlesanan MBPJ, sila lawati laman ini www.mbpj.gov.my Syarat-Syarat Khas Lesen Premis Makanan Majlis Bandaraya Petaling… Read More »

Permohonan Lesen Perniagaan Restoran dan Kedai Makan Bagi Negeri Selangor.

Memulakan Perniagaan Restoran dan Kedai Makan Di Selangor Lesen perniagaan merupakan perkara yang wajib ada kepada setiap pengusaha yang ingin menjalankan perniagaan secara sah di Malaysia. Di setiap negeri, terdapat perbezaan dari segi cara permohonan dan syarat-syarat yang dikenakan terutama sekali dalam industri pemakanan kerana ini adalah sektor kritikal yang boleh membahayakan kesihatan orang awam dan… Read More »

Syarat-Syarat Khas Lesen Restoran Dan Premis Makanan Majlis Perbandaran Selayang, MPS

Dalam memohon lesen serta-merta, syarat am dan syarat khas WAIJB di patuhi. Sebagai tambahan kepada syarat tersebut, Majlis Perbandaran Selayang telah menambah beberapa syarat khusus bagi pemohon yang ingin memohon lesen restoran / premis makanan di daerah penguasaan MPS. Syarat Khas Lesen Restoran / Kedai Makanan MPS LESEN 1. Lesen yang diluluskan tidak boleh dipinah… Read More »

Akta Makanan 1983 – Peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009

AKTA MAKANAN 1983 Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009   SUSUNAN PERATURAN Bahagian I PERMULAAN Peraturan 1. Nama 2. Tafsiran Bahagian II PENDAFTARAN PREMIS MAKANAN 3. Premis makanan yang hendak didaftarkan 4. Permohonan untuk pendaftaran 5. Perakuan pendaftaran 6. Tempoh sah perakuan 7. Permohonan untuk pembaharuan perakuan Bahagian III PENJALANAN DAN PENYELENGGARAAN PREMIS MAKANAN Bab 1–Kewajipan tuan… Read More »

Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988

Barikut merupakan isi kandungan daripada Akta 342 Undang-Undang Malaysia. UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA 342 AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988 BAHAGIAN I – PERMULAAN Seksyen 1. Tajuk ringkas, pemakaian dan mula berkuatkuasa. 2. Tafsiran. BAHAGIAN II – PENTADBIRAN 3. Perlantikan pegawai-pegawai diberikuasa. 4. Pembatasan liabiliti 5. Bantuan polis, dll. BAHAGIAN III – PENCEGAHAN PEMBAWAAN MASUK PENYAKIT BERJANGKIT 6.… Read More »